Serveis

Serveis edificació

Som experts en construcció, reforma de vivendes, naus industrials, equipaments privats i públics. Oferim un servei complet, ajustant-nos a preus i terminis. Oferim l’experiència tècnica i professional per l’execució de les obres en qualsevol de les modalitats.

Rehabilitació

Ens pot contractar també per rehabilitació, reformes i manteniment (reparacions programades y d’urgència, reforma, netejes exteriors, etc) de tot tipus d’equipaments per a particulars, empreses, comunitats o organismes oficials.

Obra Civil

Treballem amb l’administració pública i en qualsevol intervenció d’obra civil: carrers, places, ponts, parcs i jardins, carreteres…
Disposem dels coneixements tècnics i professionals a més d’infraestructura, maquinària i materials per a l’execució total o parcial de qualsevol obra.

Subministres

Disposem de planta de formigó i de maquinària per a la col·locació:
Formigons colorejats, estampats i amb fibres. Morters. Sorres i gravilles de diferents colors. Blocs de pedra per a rocalla. Terres per a terraplens i jardins. Paviments i reposicions asfàltiques.

Disposem de material i taller per la construcció de tot tipus d’estructures metàl·liques

Serveis específics

Som especialistes en construcció i dins d’aquest sector en el qual l’exigència tècnica és clau nosaltres oferim i podem comptar en tot moment amb professionals per a cada tipus d’obra.

Manteniments

Reparacions programades i d’urgència,
reformes, netejes exteriors… per a:

Particulars i empreses

Tot tipus d'indústria

Comunitats

Organismes oficials

Camió grua

Cistelles

Big-Bag

Contenidors

Vivalves

Portapalets

Pinces de rocalla

Cablestany

Cubilot

Altres

Enderrocs

Moviments de terres

Edificació, urbanització i obra pública

Recuperació de materials

Treballs de:

Paleteria en general

Taller de soldadura

Estructures metàl·liques

Vallats i tancaments

Dipòsits i abastiments

Canalitzacions de serveis

Neteja de boscos i parcel·les

Tractaments

Gòndola per a transport

Subministres i col·locacions

Formigons, colorejats, estampats, amb fibres, etc.

Morters

Sorres i gravilles diferents colors

Blocs de pedra per a rocalla

Terres per a terraplens i jardins

Paviments i reposicions asfàltics

A L’EMPRESA CONSTRUCTORA PERE BOADA FEM REFORMES PER A TOT GIRONA, I TAMBÉ A LA COMARCA D’OSONA.

Paviments

Efectuem operacions de pavimentació tant per a obres civils com per a privades. Aquest servei el podem realitzar en qualsevol tipus de camí, pàrquing, carrer, urbanització, etc.
Confeccionem el seu pressupost per projecte o per medicions sense cap cost ni compromís, segons les seves preferències i necessitats